Lufttrykksguide

Lufttryck Kontroller lufttrykket (også reservehjulet) minst en gang i måneden og alltid før lange turer.

Ved å kontrollere lufttrykket ditt reduserer du kostnadene. Dekk med for lavt lufttrykk kan overopphetes, forbruke mer drivstoff og slites ut raskere. Dekk med for høyt lufttrykk kan forkorte levetiden, grepet og forårsake problem er med styringen.

SLITASJE. Et dekk med 20 % for lavt lufttrykk gir 20% kortere levetid. Det innebærer 8 000 km på en totalstrekning på 40 000 km.

DRIVSTOFFORBRUK OG CO2-UTSLIPP. Lavt lufttrykk øker drivstofforbruket og CO2-utslippene.Et dekk taper lufttrykk av naturlige årsaker (ca 0,06 bar per måned). Andre årsaker kan være:
  • Punktering
  • Ventilen, som må skiftes ut hver gang dekket byttes
  • Ventilhatten, som er grunnleggende for en lufttett forsegling
  • Felgen som skal rengjøres hver gang dekket monteres - Følg rådet fra kjøretøy- eller dekkprodusenten, framfor alt når det gjelder bruksforhold (belastning, hastigheter etc.)
  • Kontroller lufttrykket når dekkene er kalde (dekk som ikke har vært i bruk på to timer eller er blitt kjørt med kortere enn 3km i lav hastighet).
  • Kontroller lufttrykket når dekkene er kalde (dekk som ikke har vært i bruk på to timer eller er blitt kjørt med kortere enn 3km i lav hastighet).
  • Ikke tøm ut fra et varmt dekk
  • Selv om dekkene er fylt med nitrogen må du kontrollere lufttrykket regelmessig.
Lufttrykk i dekk

Lufttrykk i dekkene

Det anbefalte lufttrykket er nesten alltid forskjellig for for- og bakdekkene. Dersom du er usikker på din bils lufttrykk så bruk noen minutter på å lese gjennom denne...

Lufttrykk i vinterdekk

Riktig lufttrykk i vinterdekk

Når det blir kaldere, synker lufttrykket i dekket. Hvis dekket har 2,0 bar ved innendørstemperatur, blir trykket 1,8 bar hvis det er null grader. Dersom du fyller luft in...

Lufttrykk i sommerdekk

Riktig lufttrykk i vinterdekk

Kontroller alltid lufttrykket ditt når dekkene er kalde/bilen har stått stille et par timer. Hvis dekkene er varme, noe de blir etter bare 3 km kjøring, bør du legge ti...